Social media marketing là quá trình sử dụng các nền tảng truyền thông xã hội để bạn có thể chia sẻ nội dung và thương hiệu của mình dễ dàng hơn để đạt được các cách tiếp thị và tiếp cận với nhiều người hơn với mục tiêu sử dụng truyền thông xã hội của bạn.

Dũng Seo sử dụng các nền tảng truyền thông xã hội như Facebook, Linkedin, Twitter, Pinterest và Instagram, để đưa nội dung và thương hiệu của bạn ra ngoài nhanh hơn.

Mạng xã hội Nội dung chia sẻ Link
Google Link bài viết Xem chi tiết
Facebook Đa dạng Xem chi tiết
Instagram Ảnh Xem chi tiết
Youtube Clip ngắn Xem chi tiết
Twitter Link bài viết Xem chi tiết
Linkedin Link bài viết Xem chi tiết
Pinterest Link bài viết Xem chi tiết