Mỗi ngày có hàng nghìn khách hàng tiềm năng của bạn đang truy cập vào dungseo.com. Hệ thống quảng cáo tại Dũng Seo là cách hiệu quả giúp tiếp cận được những khách hàng này. Và Dũng Seo luôn nổ lực tạo ra sự kết hợp tất cả những gì tối ưu nhất để giúp bạn tiếp cận khách hàng.

Home ads #1: vị trí trên cùng website;  Size: 1.150*150;  Giá: 1.450k/tháng.


Home ads #2: vị trí thứ 2 trang chủ;  Size: 950*150;  Giá: 650k/tháng.


Post ads #1: vị trí trên cùng bài viết; Size: 950*150; Giá: 950k/tháng.


Post ads #2: vị trí cuối bài viết; Size: 950*150; Giá: 850k/tháng.


Food ads #1: vị trí dưới cùng website; Size: 1.150*150; Giá: 1.250k/tháng.


BẢNG GIÁ VIẾT BÀO QUẢNG CÁO

Bài PR, quảng cáo... + chạy ads Facebook.

Vị trí Facebook ads Chi phí
Nổi bật tr.chủ 650.000/tuần
Bài xem nhiều 450.000/tuần
Nằm trang chủ Không 250.000/tuần