Read more


Cuốn sách này bao gồm một loạt các chủ đề quan trọng liên quan đến Google Ads. Từ những khái niệm và nguyên tắc cơ bản về quảng cáo Google Ads cho đến cách lập kế hoạch và vận hành chiến dịch quảng cáo, cuốn sách giúp người đọc hiểu rõ cách tối ưu hóa việc sử dụng nền tảng này.
price/224,000 vnđ
off/-10%