Read more

Bồn tự hoại ST6800 - loại đứng giải pháp xử lý chất thải hiệu quả, công suất xử lý 8000 lít/ngày, phù hợp với nhu cầu sử dụng 80 người/ngày.
price/65,000,000 vnđ
off/-00%