Read more

Bồn tự hoại 2000 lít - loại đứng giải pháp xử lý chất thải hiệu quả, công suất xử lý 2000 lít/ngày, phù hợp với nhu cầu sử dụng 20 người/ngày.
price/8,500,000 vnđ
off/-00%