Hình thành những thói quen tốt và trở thành "nô lệ" của chúng là bước đầu tiên trong hành trình thay đổi để sống tích cực.


Việc phá bỏ những thói quen cũ, không tốt và tạo ra những thói quen mới, lành mạnh hơn có thể là một thách thức thực sự đối với bạn. Dưới đây là những gợi ý có thể giúp bạn xây dựng thói quen tốt hơn và khiến bạn duy trì được thói quen đó.➨ Khám phá những cách tích cực để bắt đầu ngày mới của bạn đầy năng lượng và trọn vẹn niềm vui.

Xem thêm clip khác