Những người tích cực phải đối mặt với những thách thức giống như những người bi quan. Tuy nhiên, vì họ có niềm tin tiềm ẩn rằng họ có thể chịu được những thách thức không thể tránh khỏi trong cuộc sống, họ thực sự phục hồi nhanh hơn.


Khả năng phục hồi nhanh hơn đem lại lợi ích cho các khía cạnh khác của cuộc sống như sức khỏe tốt hơn, thành công hơn và các mối quan hệ hạnh phúc hơn. Bởi vì tích cực thường có nghĩa là bạn sẽ kiên trì hơn. Và nếu bạn kiên trì, bạn sẽ dễ thành công hơn.

Có những điều chỉnh nhỏ trong thói quen hàng ngày sẽ giúp bạn trở thành một người tích cực hơn.➨ Chia sẻ video truyền tải thông điệp tạo động lực này với bạn bè và khuyến khích họ thực hành thái độ tích cực.

Xem thêm clip khác