Chúng ta đều quan tâm đến những gì người khác nghĩ về chúng ta ở một mức độ nào đó. Hầu hết mọi người quan tâm quá nhiều.

Dù họ có nói gì, nghĩ gì, thì có một khía cạnh mà bạn không bao giờ để cho họ tác động. Đó là ước mơ của bạn.


Bạn có thể cảm thấy như có rất nhiều quy tắc để tuân theo. Quá nhiều người bảo bạn thực hiện quá nhiều bước khác nhau. Nhưng thực ra những quy tắc cứng nhắc đó chưa bao giờ tồn tại. Không có gì là hoàn toàn đúng hay sai cả.
 

➨ Bạn đã bao giờ cảm thấy mệt mòi trong cuộc sống? Video này  muốn gửi gắm thông điệp thúc đẩy bạn đạt được mục tiêu của mình, khiến bạn tự tin và hạnh phúc.

Xem thêm clip khác