Startup, khởi nghiệp được coi là xu thế mới hiện nay. Nhưng bạn có biết rằng trong 10 năm có tới 70% công ty gặp thất bại trong kinh doanh và tuyên bố phá sản.

Theo một khảo sát, 80% doanh nghiệp khởi nghiệp vượt qua được nằm đầu tiên, tỷ lệ này tiếp tục giảm xuống ở các năm tiếp theo. Chỉ có khoảng 2/3 doanh nghiệp mới tồn tại sau 2 năm hoạt động. 5 năm? Chỉ còn một nửa. Và 10 năm? còn 30%.


Nếu như bạn không muốn điều này xảy ra với doanh nghiệp bạn, có một vài điều được liệt kê dưới đây để giúp bạn tránh được. Rõ ràng rằng, bạn sẽ không thất bại cho tới khi nào bạn từ bỏ. Bạn có thể thất bại 20 lần, nhưng nếu đến lần thứ 21 bạn làm được, bạn đã thành công vì đã không từ bỏ.
 

➨ Bắt đầu một công việc kinh doanh mới có thể vừa thú vị, vừa thách thức và đáng sợ. 10 tips trên giúp bạn tránh những sai lầm đang tiếc để quản lý doanh nghiệp tố hơn và đạt được kết quả tuyệt vời.

Xem thêm clip khác