➨ Hãy trao đi và động viên mọi người thực hiện những hành động tử tế với mọi người xung quanh.

Xem thêm clip khác