➨ Mặc dù dường như không thể mang lại những thay đổi lớn, nhưng những hành động tử tế nhỏ có thể tạo nên sự khác biệt lớn. Video này hy vọng mang lại cảm hứng và thúc đẩy mọi người đối xử tốt với mọi người xung quanh.

Xem thêm clip khác