➨ Thiên nhiên là thứ quý giá nhất trên đời. Thể hiện tình yêu của bạn đối với thiên nhiên và truyền bá nhận thức về việc cứu lấy thiên nhiên bằng cách chia sẻ thông điệp này đến mọi người.

Xem thêm clip khác