➨ Hơn 4,5 tỷ người trên khắp thế giới sử dụng mạng xã hội. Chi tiêu cho quảng cáo trên mạng xã hội dự kiến đạt hơn 173 triệu đô năm 2022. Thanh niên trong độ tuổi 20-29 là nhóm nhân khẩu học sử dụng mạng xã hội nhiều nhất...

Xem thêm clip khác