➨ Khuyến khích mọi người phá bỏ thói quen xấu của họ bằng cách chia sẻ câu chuyện của bạn về việc bỏ hút thuốc. Chia sẻ câu chuyện thành công của bạn với những người cần động lực.

Xem thêm clip khác