➨ Mang mọi người đến với nhau để kỷ niệm Ngày Trái đất và thể hiện sự ủng hộ đối với việc bảo vệ môi trường.

Xem thêm clip khác