Chiến lược thương hiệu sẽ xác định chính xác những gì bạn muốn truyền đạt. Thông điệp thương hiệu là nghệ thuật sử dụng từ ngữ phù hợp để truyền đạt bản chất thương hiệu của bạn đến khách hàng tiềm năng. Đảm bảo 9 thành phần sau trong thông điệp thương hiệu:

1. Tuyên bố sứ mệnh

Tuyên bố sứ mệnh của bạn là một hoặc hai câu ngắn trả lời “tại sao doanh nghiệp tồn tại?”: Chúng tôi tồn tại để... Các tuyên bố sứ mệnh: không giống như các phần khác của thông điệp của bạn, tuyên bố sứ mệnh của bạn thường là cả nội bộ và bên ngoài.

2. Tuyên bố tầm nhìn

Tuyên bố tầm nhìn của bạn là một tuyên bố mang tính tưởng tượng, hướng tới tương lai, đặt ra mục tiêu tương lai về những gì bạn muốn thấy. Công ty của chúng tôi sẽ là ... Nói cách khác, công ty của bạn đang đi đến đâu?

3. Giá trị

Giá trị là kim chỉ nam quyết định cách bạn kinh doanh, ví dụ: Chúng tôi tin rằng.... Viết càng nhiều càng tốt, sau đó chỉnh sửa danh sách này thành một danh sách ngắn hơn chỉ liên quan đến hoạt động kinh doanh và sứ mệnh cốt lõi. Giá trị có thể về con người, sự đa dạng, sự giúp đỡ và niềm vui,...

4. Tuyên bố định vị

Nếu sứ mệnh của bạn đánh vào lý do tại sao, thì tuyên bố định vị của bạn đánh vào điều gì, ai và như thế nào trong hoạt động kinh doanh của bạn. Đối với đối tượng mục tiêu, thương hiệu của bạnthị trường của bạn mang lại tốt nhất cho lời hứa thương hiệu.

5. Sự khác biệt

Sự khác biệt là những thứ làm cho thương hiệu của bạn khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh của bạn. Chiến lược thương hiệu và mô hình kinh doanh sẽ giúp xác định những điều này, nhưng thông điệp thương hiệu của bạn cần phải truyền tải chúng đến khách hàng, chẳng hạn như đối tượng, mức giá, chất lượng, thành phần, nguyên liệu, giá trị, dịch vụ,...

6. Định đề giá trị

Định đề giá trị là những tuyên bố ngắn gọn xác định những gì bạn có thể làm cho khách hàng hoặc giá trị của doanh nghiệp hoặc sản phẩm là gì. Những tuyên bố này có thể hiển thị dưới nhiều hình thức khác nhau trong tất cả các loại tài liệu tiếp thị.

7. Giọng nói

Thông điệp thương hiệu hiệu quả không chỉ là những gì bạn nói mà còn là cách bạn nói. Tiếng nói thương hiệu mang cá tính của doanh nghiệp bạn vào cuộc sống, có thể là đam mê, bình thường, hài hước, chuyên nghiệp hay bất cứ điều gì phù hợp với thương hiệu,...

8. Khẩu hiệu

Thương hiệu có thể sử dụng khẩu hiệu để mô tả doanh nghiệp, khơi gợi cảm xúc hoặc chỉ khiến mọi người cười. Tất cả phụ thuộc vào tính cách thương hiệu của bạn. Hãy đảm bảo khẩu hiệu của bạn đơn giản, ngắn gọn và dễ nhớ.

9. Quảng cáo chiêu hàng

Quảng cáo chiêu hàng là một khái niệm kinh doanh kiểu cũ. Mục tiêu là mô tả càng nhiều càng tốt bằng ít từ nhất có thể. Bắt đầu xây dựng điều này với tuyên bố định vị của bạn ở trung tâm, sau đó thêm các yếu tố khác biệt và các đề xuất giá trị xung quanh nó.